LTV, fixace úrokové sazby, RPSN a p.a.

Co je LTV

 • LTV, „Loan to value“ neboli „Částka k zapůjčení“ – poměr mezi výší hypotéky a zástavní hodnotou nemovitosti.
 • Příklad: Pokud hodnota zástavy je 1 000 000 Kč, z toho LTV 85%, banka Vám půjčí pouze 850 000 Kč. Zbývajících 15% musí klient doložit vlastními prostředky.

HYPOTÉKA S FIXOVANOU ÚROKOVOU SAZBOU

 • Fixace úrokové sazby u hypotečního úvěru je časový úsek, po který je úroková sazba neměnná.
 • V České Republice jsou nejobvyklejší tříleté a pětileté fixace úrokových sazeb.
 • Úroková sazba je závislá na době zvolené fixace a na výši LTV.
 • Po uplynutí doby fixace banka nabízí novou úrokovou sazbu.
 • Doporučujeme pro konzervativnější klienty.

PLOVOUCÍ HYPOTÉKA (FLOAT)

 • U plovoucí hypotéky není žádné fixační období a není fixní sazba.
 • Sazba je navázána na PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), tedy tržní úrokovou sazbu vyhlašovanou ČNB.
 • Proč zvolit FLOAT? Lze ušetřit na úrocích.
 • Rizika FLOATové hypotéky? Sazba se může vyhoupnout i na vyšší úroveň, než kdyby se klient rozhodl pro zafixovanou sazbu.
 • Záleží na klientovi, zda chce podstoupit určitou míru nejistoty.
 • V případě floatové hypotéky se doporučuje klientům určitá finanční rezerva (většinou 3 měsíční splátky).
 • Všechny banky umožňují změnu, tedy přechod z floatové hypotéky na hypotéku s fixovanou úrokovou sazbou. Záleží zde na podmínkách každé banky.

CO JE RPSN

 • Roční procentní sazba nákladů, tedy veškeré započítané poplatky v úvěru.
 • RPSN zahrnuje poplatky spojené s uzavřením smlouvy, vedením účtu, správou úvěru, převodem peněžních prostředků a ostatních poplatků.
 • U hypotečních úvěrů se hodnota RPSN neudává, neboť se po fixačních obdobích mění úroková sazba. V určitých nabídkách se můžete setkat se zadanou hodnotou RPSN a vždy najdete u hodnoty popisek, že se jedná pouze o orientační hodnotu za předpokladu, že zůstane tato úroková sazba neměnná po celou dobu hypotečního úvěru.
 • Dalším důležitým ukazatelem je „p.a.“, což je roční úroková sazba.

Neváhejte nás kontaktovat

Národní informační a poradenské centrum V Českých Budějovicích

Naše poradenské a informační centrum naleznete v prostorách areálu českobudějovického výstaviště v pavilonu D5.

V tomto centru je postavená stavba, na které se bude vše prezentovat.

Výstaviště České Budějovice

Výstaviště České Budějovice
Husova 523
370 01 ČB, hala D5

Kontaktní formulář

Poradenské a informační centrum České Budějovice